دکور نمونه اول:
دکوراسیون به معنی طراحی و چیدمان فضا مطابق با سلایق و خواسته های روانی و کاربردی است. بسته به کاربری فضا از متریال ها و سبک های مختلف و همچنین نورپردازی و رنگ بندی های مختلف باید بهره برد. دکوراسیون واحد های اداری از جمله موادی است که کمتر مورد توجه است. در صورتی که برای کارمندان بیشترین زمان خارج از منزل را در بر میگیرد و قطعا در بازدهی و راندمان کاری و همچنین تثبیت نظر مثبت مشتریانتان نسبت به شما تاثیر مستقیم دارد.

دکور