طراحی سه بعدی آشپزخانه نمونه اول
طراحی سبک آشپزخانه مدرن دست طراحان را در حد وسیعی باز گذاشته است. به نحوی که در تغییر ابعاد و ایجاد اختلاف عمق و ارتفاع و تغییر رنگ یا هر تضاد یا هماهنگی هیچ محدودیتی باهم ندارند. اما کاربردی بودن هر طرح و عدم دلزگی در دراز مدت هنری است که فقط با تجربه کسب می شود. ترکیب رنگ و طرح تخصص بالایی می طلبد که با سلیقه ی مشتری باید ترکیب شود خروجی نهایی مطلوب را حاصل کند.

طراحی سه بعدی کابینت