طراحی سه بعدی آشپزخانه نمونه دوم
نرم افزارهای طراحی متفاوتی برای طراحی وجود دارند. اما گرفتن خروجی نزدیک به واقیعت تخصص بالایی از طراح و نرم افزار طراحی طلب می کند. خصوصا برای وقتی که طرح مورد نظر کابینت کلاسیک باشد و بسیار سخت تر خواهد بود اگر طرح مورد نظر برای کار چوبی باشد که قرار است رنگ شود. اما زیبایی نهایی قطعا ارزش زمان صرف شده را خواهد داشت.

طراحی سه بعدی کابینت