کابینت مدرن نمونه دوم
طرح مدرن با تم تیره و نورپردازی لوکال به سبکی که برجستگی های سنگ آتیک را برجسته تر کند. استفاده از ام دی اف مات اسپانیایی که در دید نزدیک زیبایی خاصی به فضا می دهد.

کابینت مدرن