کابینت مدرن سوم
کابینتی مدرن و کاملا نا همگون. ویژگی ای که خصیصه سبک مدرن و در تضاد کامل با سبک کلاسیک است. تغییر حجم در نمای اپن و ارتفاع اپن و تغییر عمق کابینت های دیواری و … با انتخاب رنگ ساده اما همه پسند.

کابینت مدرن